Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto Creditnow.pl

Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Wartość minimalnego wynagrodzenia co rok jest aktualizowana ponownie 1 stycznia każdego roku, jakiej kwoty możemy się spodziewać w 2020 roku?. Zmianie ulega wysokość zarówno minimalnej (podstawowej) pensji jak i najniższej stawki godzinowej.

Na rok 2020 minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 PLN brutto co daje:

 • 1923 PLN netto w przypadku Umowy o Pracę
 • 1965 PLN netto w przypadku Umowy Zlecenie
 • 2246 PLN netto w przypadku Umowy o Dzieło
 • 2157 PLN netto w przypadku Umowy B2B z ulgą na start

Minimalna stawka godzinowa dla pracownika w 2020 roku wynosi 17 PLN ( więcej o 1zł niż wcześniej planował rząd)

Jest to najwyższa podwyższa płacy minimalnej od lat jest to o 350 PLN więcej niż wyniosła płaca minimalna w 2019 roku. A zgodnie z zapowiedzą wyborczą rządu nie jest to koniec podwyżek docelowo do 2023 roku mamy zarabiać minimum 4 tys złotych brutto. a pensja minimalna do końca 2020 roku ma wynosić 3 tys złotych brutto.

 

Ile wynoszą składki które będziemy płacić w 2020 roku?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 3123,48 PLN

Składki pokrywane przez pracodawcę:

 • Emerytalne – 253,76 PLN
 • Rentowe – 169,00 PLN
 • Wypadkowe – 43,42 PLN
 • Fundusz Pracy – 63,70 PLN
 • Fundusz Gwarantowych Świadczeń Pracowniczych – 2,60 PLN

Składki które ponosi pracownik:

 • Emerytalne – 253,76 PLN
 • Rentowe – 39,00 PLN
 • Chorobowe – 63,70 PLN
 • Zdrowotne – 201,92 PLN

Jak wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtuje się w latach?

 • 2001 r. — 760 zł
 • 2002 r. — 760 zł
 • 2003 r. — 800 zł
 • 2004 r. — 824 zł
 • 2005 r. — 849 zł
 • 2006 r. — 899 zł
 • 2007 r. — 936 zł
 • 2008 r. — 1 126 zł
 • 2009 r. — 1 276 zł
 • 2010 r. — 1 317 zł
 • 2011 r. — 1 386 zł
 • 2012 r. — 1500 zł
 • 2013 r. — 1600 zł
 • 2014 r. — 1680 zł
 • 2015 r. — 1750 zł
 • 2016 r. — 1850 zł
 • 2017 r. — 2000 zł
 • 2018 r. — 2100 zł
 • 2019 r. — 2250 zł.
 • 2020 r. —  2600 zł.

Jak widać na powyższym przykładzie wartość wynagrodzenia przekroczyła pułap 2000 PLN (brutto) w 2018 roku po prawie 18 latach od wprowadzenia płacy minimalnej. W 2019 roku zaś kształtowało się to na poziomie 2250 PLN brutto, jednakże trzeba pamiętać że to daje niewiele więcej niż 1600 PLN netto na tzw „rękę”. W 2020 roku jednakże ma być już lepiej ponieważ pensja netto na rękę wyniesie 1923 PLN.

 

Jak Polska wypada z płaca minimalną na tle europy?

Na rok 2019 Najlepiej zobrazuje to poniższa infografika:

Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Minimalna pensja w Polsce na tle innych państw europejskich wygląda bardzo słabo, wynosi ona dokładnie 523,09 euro (2019) co plasuje nas praktycznie na końcu rankingu europy pod względem wynagrodzenia. Niewiele więcej przeganiają nas Litwini (555 euro) oraz Estończycy (540 euro). Zestawienie nie bierze na wzgląd Państw w których nie obowiązuje minimalne wynagrodzenie takich jak Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia oraz Szwecja.

 

Dodaj komentarz