Regulamin Serwisu

Wprowadzenie / Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego creditnow.pl zwany dalej Serwisem Internetowym/Serwisem/Stroną WWW przez właściciela serwisu, zwanego dalej Administratorem

Definicje

Serwis – serwis internetowy CreditNow.pl, dostępny pod adresem internetowym https://creditnow.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną lub nie pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu w celu poszukiwania informacji lub innych.

Postanowienia wstępne

1) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Administrator Portalu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.

2) Każdy użytkownik korzystając z serwisu oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz w pełni akceptuje jego treść i postanowienia.

3) Administrator zobowiązuje się aby link/hiperłącze do poniższego regulaminu było dostępne na każdej podstronie serwisu w stopce strony

Top