Przydatne Dokumenty

W tej sekcji serwisu znajdziesz przydatne wzory dokumentów finansowych.

Większość wzorów wystarczy pobrać i wypełnić, możesz też dowolnie przerobić wzór. Wszystkie materiały są dostępne na licencji otwartej

Kilka pytań i odpowiedzi

Na wstępie, należy zaznaczyć bardzo ważną rzecz, o której część pożyczkobiorców może nie wiedzieć. Zgodnie z treścią art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo odstąpić od umowy pożyczkowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Co więcej, osoba która chce skorzystać z tego prawa, nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej rezygnacji. W praktyce oznacza to, że jeśli dokonałeś pochopnej decyzji związanej z zaciągnięciem pożyczki, albo znalazłeś inną ofertę, na korzystniejszych warunkach lub posiadasz jakikolwiek inny powód który wpłynął na zmianę twojej decyzji, bez żadnych konsekwencji możesz od takiej umowy odstąpić. Pamiętaj, że nawet jeśli firma w której powstało twoje zobowiązanie nie informuje klienta o powyższym prawie, nadal ma obowiązek, aby je stosować. Teoretycznie, wzór oświadczenia odstąpienia od pożyczki, powinien przekazać ci podmiot z którym zawarłeś umowę i tak się zazwyczaj dzieje. Jednakże, w przypadku gdy firma oferująca usługi pożyczkowe nie przekazała ci takiego dokumentu, nie musisz tworzyć go sam. W takiej sytuacji wystarczy, że skorzystasz ze wzoru który jest dostępny bezpłatnie na stronie creditnow.pl. Co powinno znaleźć się w takim wzorze? Przede wszystkim podstawowe dane podmiotu z którym umowa został zawarta, min. nazwa przedsiębiorstwa i jego adres, a także numer konta bankowego na który dokonamy zwrotu uzyskanych środków. Do tego dane osobowe konsumenta, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, czy numer pesel. Całość musi zostać opatrzona czytelnym podpisem osoby wnioskującej o odstąpienie od umowy pożyczki. Dokument, po prawidłowym uzupełnieniu należy samodzielnie przesłać na adres siedziby pożyczkodawcy, drogą pocztową. W związku z nieustannym rozwojem cyfryzacji, co raz częściej odstąpienie od umowy pożyczki można przekazać również drogą mailową. Jeśli jednak zdecydujesz się na tradycyjną formę doręczenia, upewnij się, że otrzymasz potwierdzenie listu który nadałeś. W innym przypadku, jeśli korespondencja nie dotrze do usługodawcy, udowodnienie chęci odstąpienia od umowy będzie niezwykle trudne. Należy pamiętać, że wypowiadając umowę, jesteśmy zobowiązani do zwrotu środków uzyskanych z tytułu jej zawarcia, mamy na to 30 dni. Jeśli przekroczymy ten termin, usługodawca naliczy karne odsetki za zwłokę, a sprawa trafi do windykacji. .
Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie spłacić powstałego zobowiązania wobec podmiotu który udzielił nam pożyczki, możemy wnioskować o zawarcie ugody w sprawie zadłużenia. Jest to pozasądowa forma umowy, która określa warunki zakończenia sporu powstałego pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Największą zaletą takiego rozwiązania jest dowolność w ustaleniach ugody. Zasady dotyczące zażegnania sporu ustala zarówno pożyczkobiorca jak i pożyczkodawca. Dodatkowo, dzięki temu, że sprawa załatwiana jest bez udziału sądu, unikniemy opłat związanych z postępowaniem sądowym, czy ewentualnego umieszczenia w rejestrach dłużników. Czego dokładnie może dotyczyć taka ugoda? Właściwie wszystkiego co wiąże ze sobą obie strony sporu. Zazwyczaj wnioskującym o taką formę, polubownego załatwienia sprawy jest pożyczkobiorca. Tak więc, najczęściej wnioski będą dotyczyły rozłożenia powstałego zobowiązania na raty lub wydłużenia terminu płatności, na co wierzyciele zazwyczaj się godzą, ponieważ im też zależy na tym, aby dług został ostatecznie spłacony, nawet jeśli czas spłaty zostanie wydłużony. Osoba posiadająca zobowiązanie finansowe, może również zawnioskować o całkowite lub częściowe umorzenie odsetek, czy pomniejszenie zobowiązania o pewną kwotę. Nawet w przypadku, gdy pożyczkodawca zdążył już skierować przeciwko dłużnikowi wniosek do sądu, konsument może wystosować prośbę o ugodę, dotyczącą wycofania złożonego pozwu. Oczywiście, nie ma gwarancji, że wierzyciel przychylnie rozpatrzy naszą prośbę, dlatego kluczowym procesem w tym przypadku jest wypracowanie ustępstw , które będą akceptowalne dla obu stron. Sam dokument dotyczący omawianej ugody nie jest nadmiernie sformalizowany, co oznacza, że nie posiada jedynej, słusznej, ogólnie przyjętej formy. Jeśli potrzebujesz wzoru takiego pisma, możesz je pobrać z naszej strony creditnow.pl. Jak każdy dokument tego typu, ugoda w sprawie zadłużenia również powinna zawierać szereg podstawowych informacji i danych, przede wszystkim należy w niej określić miejsce i datę zawarcia ugody, a także strony umowy (dane dłużnika i wierzyciela). Ponadto, należy wskazać przedmiot i wysokość długu, a także określić z czego zobowiązanie wynika. Równie ważne jest określenie sposobu i terminu spłaty zobowiązania, opcjonalnie, w przypadku gdy chcemy rozłożyć płatność na raty, harmonogramu spłat. Niezwykle ważne jest złożenie przed dłużnika oświadczenia, którego treść będzie wskazywała na to, że roszczenie jest przez niego uznane w całości, a także jednoznaczne określenie ustępstw które zostały wspólnie wypracowane przez strony sporu. Aby ugoda weszła w życie, wymaga oczywiście podpisów zarówno jednej jak i drugiej strony..
Restrukturyzacja pożyczki, to nic innego jak zmiana warunków dotyczących jej dalszej spłaty. Jest to doskonała opcja, kiedy chcemy zmienić wysokość, czy częstotliwość spłaty rat zaciągniętego zobowiązania. Przesłanki do podjęcia takiego działania mogą być różne, jest to katalog otwarty, więc ta kwestia pozostaje bardzo indywidualna. Z jednej strony, rozłożenie pożyczki na raty, czy zmiana ich wysokości może okazać się niezwykle pomocna w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak ciężka choroba, czy utrata dotychczasowego zatrudnienia. Z drugiej zaś, nawet gdy nasza płynność finansowa jest niezagrożona, wyżej wspomniane zmiany warunków, dadzą nam możliwość dostosowania budżetu do bieżących potrzeb, np. zbliżają się wakacje, a my potrzebujemy dodatkowej gotówki na wycieczkę, więc zmieniamy system ratalny w taki sposób, aby w danym okresie wpłaty były niższe. Czasem, nawet zmiana daty comiesięcznych wpłat na pokrycie zobowiązania może znacznie ułatwić życie pożyczkobiorcy. Załóżmy, że zmieniłeś zatrudnienie, w poprzedniej firmie wypłaty były przelewane na konto, każdego dziesiątego dnia miesiąca, natomiast nowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie dwudziestego drugiego. W takiej sytuacji, prosta zmiana terminu wpłat może uchronić cię przed nagminnym spóźnianiem się z płatnościami. Za zwłokę naliczane są karne odsetki, a tych jak wiadomo, nikt spłacać nie lubi. Wniosek dotyczący restrukturyzacji pożyczki, znajdziesz oczywiście na naszej stronie, creditnow.pl. A co powinien zawierać? Tak jak w wyżej omawianych dokumentach, dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, wskazanie umowy której wniosek dotyczy, a także jej postanowień i przede wszystkim twoją propozycję dotyczącą zmian sposobu spłaty. W przypadku gdy twój wniosek motywowany jest nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, warto załączyć do niego, np. świadectwo ostatniej pracy, czy wypis ze szpitala.
Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Top