Czym są lokaty odnawialne? Creditnow.pl

Czym są lokaty odnawialne?

Czym są lokaty odnawialne?

Czym jest lokata odnawialna i jakie są jej zalety?

Lokata odnawialna cechuje się tym, że po zakończeniu okresu jej trwania, cały zgromadzony na niej kapitał automatycznie trafia ponownie na lokatę. Kapitał ten obejmuje zarówno początkowy wkład własny klienta, jak i zgromadzone do tej pory odsetki. Lokaty odnawialne są w swoim założeniu również terminowe, czyli zawierane na konkretny okres czasu. Jest to bezpieczny produkt, objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy bank, w którym ulokowaliśmy oszczędności bankrutuje, BFG jest zobowiązane do wypłacenia nam utraconych środków do wysokości 100 tysięcy euro. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa bankowego, tak więc klient nie musi udowadniać zasadności takiej rekompensaty.

Lokata odnawialna – wady i zalety.

Lokata odnawialna to wygodny sposób na oszczędzanie. Klient nie musi składać ponownej dyspozycji do banku ani pilnować terminu końca trwania lokaty, ze względu na automatyczny charakter jej wznowienia. Zazwyczaj lokatę odnawialną można w każdej chwili zamknąć, jednak wiążę się to z utratą odsetek naliczonych w danym okresie jej trwania, są to tak zwane odsetki nieskapitalizowane. Natomiast za okresy zakończone, odsetki powinny zostać klientowi wypłacone w całości, oczywiście po odliczeniu tzw. podatku Belki (jest to podatek od dochodów kapitałowych), który wynosi 19%. Przykładowo, jeśli lokata została założona na okres 6 miesięcy i jednocześnie jest odnawialna, a zamkniemy ją w 9 miesiącu jej trwania, odsetki naliczone za ostatnie 3 miesiące nie zostaną uwzględnione przy wypłacie środków. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy nie chcemy już korzystać z lokaty, jest jej zamknięcie tuż po zakończeniu danego okresu. Należy pamiętać, że podatkiem Belki objęte są również odsetki przechodzące na następny okres trwania lokaty. Oznacza to, że jeśli w pierwszym okresie trwania lokaty zgromadziliśmy 100 zł odsetek, na następny okres z tej kwoty przejdzie jedynie 81 zł. Aktualnie w większości banków lokatę odnawialną można zarówno założyć, jak i zamknąć poprzez infolinię, korzystając z bankowości internetowej, a także w placówce stacjonarnej. Wypłata środków następuje niezwłocznie po likwidacji lokaty. Przeważnie jest dokonywana w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany w umowie. Istnieje możliwość wypłacenia zgromadzonych pieniędzy w gotówce, aczkolwiek wiążę się to z obowiązkową wizytą w placówce bankowej. Co więcej, przy dużych kwotach należy zawczasu powiadomić bank o zamiarze dokonania wypłaty i umówić się w tym celu na konkretny termin. Bardzo ważne jest, aby numer konta, który podaliśmy przy zawieraniu umowy, jako właściwy do zwrotu wpłaconych środków był aktywny w chwili likwidacji lokaty. W innym przypadku czeka nas dużo formalności i możemy mieć poważne problemy z odzyskaniem pieniędzy. Największą wadą lokat odnawialnych jest często spotykane zjawisko zmiany wysokości oprocentowania środków po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty. W praktyce oznacza to, że przy zakładaniu lokaty banki oferują atrakcyjne warunki umowy, najczęściej związane ze stosunkowo wysokim oprocentowaniem środków zdeponowanych. Jednak po zakończeniu pierwszego okresu trwania lokaty, gdy dochodzi do jej automatycznego wznowienia, wysokość oprocentowania zazwyczaj zostaje pomniejszona do absurdalnych wartości pokroju 0,1% w skali roku. To zjawisko może skutecznie zniechęcić dużą część klientów do zakładania lokat odnawialnych. Z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej opłacalne jest zakładanie jednorazowo lokat nieodnawialnych w różnych bankach, gdyż atrakcyjne promocje dotyczące produktów bankowych zazwyczaj kierowane są do nowych klientów. Jeśli jednak zdecydujemy się na taką formę lokowania oszczędności, musimy nastawić się na intensywny research aktualnie obowiązujących ofert, pilnowanie terminów zakończenia lokaty i o wiele większe zaangażowanie w sprawę niż przy znacznie wygodniejszych, ale mniej opłacalnych lokatach odnawialnych. Przy podejmowaniu decyzji należy pamiętać również o tym, że aby móc założyć nową lokatę większość banków wymaga utworzenia konta, jest to dodatkowe utrudnienie w przypadku cyklicznego zakładania lokat nieodnawialnych w różnych bankach. Podsumowując, idealne produkty bankowe nie istnieją, ale mamy możliwość wyboru między wygodą i mniejszym zyskiem, a poświęceniem czasu i większym zarobkiem. Ranking aktualnie obowiązujących ofert dotyczących lokat, znajdziesz na naszej witrynie CreditNow.pl. Wszystkie nasze zestawienia pozwalają klientom odnaleźć się w zagmatwanym świecie finansów, tworzymy je z należytą starannością, w oparciu o aktualne informacje. Ponadto, w naszych rankingach uwzględniamy tylko i wyłącznie sprawdzone instytucje, cieszące się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem klientów. Jeśli więc zastanawiasz się gdzie bezpiecznie ulokować swoje oszczędności w czasie błyskawicznej rosnącej inflacji, z którą mamy aktualnie do czynienia, bez obaw możesz skorzystać z wiedzy naszych ekspertów, którą bezpłatnie dzielimy się na CreditNow.pl!

Dodaj komentarz