Rodzaje przelewów bankowych Creditnow.pl

Rodzaje przelewów bankowych

Czym jest przelew bankowy?

Przelew, a właściwie polecenie przelewu to podstawowa forma rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dyspozycji przekazania określonej kwoty, z rachunku bankowego płatnika na rachunek bankowy odbiorcy. Przelewy umożliwiają przekazywanie pieniędzy w sposób szybki i bezkontaktowy, a przede wszystkim bezpieczny. Wszystkie polecenia przelewów są księgowane i widoczne dla posiadacza konta bankowego. Dzięki temu masz pełną przejrzystość swoich wydatków i przychodów.

Zlecając polecenie przelewu, poza podstawowymi danymi odbiorcy, należy pamiętać o wpisaniu tytułu przelewu. Ułatwia to identyfikacje płatnika, szczególnie w przypadkach, gdy środki przekazywane są podmiotom, które wykonują i otrzymują setki transakcji każdego dnia, np. sklepom internetowym.

Przelew standardowy ELIXIR wewnętrzny

Ten rodzaj przelewów nazywany jest także wewnątrzbankowym i polega na realizacji przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi w obrębie tego samego banku. Dzięki temu, że przelew odbywa się wewnątrz jednego systemu, czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności jest bardzo krótki. Wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

Przelew standardowy ELIXIR zewnętrzny

W przypadku standardowych przelewów zewnętrznych, środki przekazywane są z rachunku bankowego utworzonego w banku A, na rachunek bankowy znajdujący się w banku B. Ze względu na to, że płatność nie jest realizowana w obrębie jednego systemu, czas potrzebny na zaksięgowanie płatności jest dłuższy niż w przypadku przelewów wewnętrznych.

Przelewy zewnętrzne księgowane są zgodnie z harmonogramem sesji Elixir, czyli międzybankowego systemu, który umożliwia przekazywanie środków między różnymi instytucjami finansowymi. Sesje Elixir w większości banków odbywają się trzy razy dziennie.

Jeśli w banku A ostania sesja odbywa się między godziną 16:00 – 17:30, a przelew z banku B został zlecony o 17:40, środki dotrą na rachunek odbiorcy dopiero podczas pierwszej sesji banku A w dniu następnym.

Przelew SORBNET

Jest to forma przyśpieszonego przelewu, stworzona do przekazywania dużych środków pieniężnych. Nad systemem SORBNET piecze sprawuje Narodowy Bank Polski. Jego największą zaletą jest szybki czas realizacji, nawet pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. Przelewy tego typu księgowane są zazwyczaj do godziny od złożenia dyspozycji.

Przelewy realizowane w systemie SORBNET wiążą się z dość wysokimi opłatami, wynoszącymi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych. Większość banków stosuje dwie taryfy odnoszące się do przelewów SORBNET. Pierwsza, droższa dotyczy przelewów poniżej kwoty 1 miliona złotych. Druga, tańsza obejmuje przelewy powyżej 1 miliona złotych. Co więcej, każda przelew powyżej 1 miliona złotych musi zostać zrealizowany metodą SORBNET.

Należy podkreślić, że przelewy w systemie SORBNET są realizowane tylko do godziny 15:00. Tak więc złożenie dyspozycji w późniejszych godzinach będzie skutkowało zaksięgowaniem środków dopiero w dniu następnym.

W roku 2013 NBP uruchomił nową wersję systemu – SORBNET2, jednak z punktu widzenia użytkownika, jego funkcjonalność jest identyczna jak w przypadku poprzedniej wersji.

Przelew ekspresowy Blue Cash

System ekspresowych przelewów Blue Cash oparty jest na pośrednictwie pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Firma Blue Media, która jest właścicielem systemu Blue Cash, posiada rachunki bankowe we wszystkich polskich bankach. Dzięki temu, jeśli zlecisz przelew z banku A do banku B, zostanie on zaksięgowany w banku A, na rachunku należącym do Blue Media. Następnie określona kwota zostanie przesłana odbiorcy z rachunku Blue Media w banku B, w celu utworzenia przelewu wewnętrznego.

Czas realizacji transakcji w przypadku przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu Blue Cash wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut. Przelewy realizowane w tym systemie są obarczone dodatkową opłatą.

Należy pamiętać, że usługa Blue Cash nie jest dostępna w każdym banku. Posiada również limity kwotowe i odnoszące się do dziennej liczby transakcji.

Przelew ekspresowy – Elixir Express

To rodzaj przelewów ekspresowych, realizowany przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową). W tym systemie środki księgowane są w czasie rzeczywistym. Zlecenie przelewu ekspresowego, nazywanego też natychmiastowym wiąże się z dodatkową opłatą obsługową, zależną od banku i kwoty przelewu.

Co ważne, transakcje dokonywane przy użyciu tego systemu nie mogą przekraczać 100 tysięcy złotych. Ponadto nie każdy bank obsługuje system Elixir Express.

Przelew europejski SEPA

SEPA to Jednolity Obszar Płatności w Euro, czyli system, w ramach którego można dokonywać bezgotówkowych płatności w walucie euro. SEPA zrzesza przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także kilka państw nienależących do UE. W transakcjach realizowanych przez SEPA biorą udział bank nadawcy i odbiorca, bez dodatkowych pośredników.

Przelew SEPA można zlecić zarówno w formie online, telefonicznej, jak i w oddziale banku. Koszt takiego przelewu oscyluje w granicach 10 zł.

Płatności realizowane, jako przelew SEPA muszą spełniać następujące warunki:

  • Transakcja musi zostać zrealizowana w walucie euro.
  • Rachunek odbiorcy musi być zarejestrowany w jednym z krajów UE lub w Islandii, Norwegii, Księstwie Liechtenstein, Szwajcarii.
  • Numer rachunku odbiorcy musi zostać podany w formacie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).
  • Tryb płatności nie może być ekspresowy.
  • Należy wybrać opcję kosztów dzielonych (SHA).

Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, zlecony przelew zostanie potraktowany, jako zwykła płatność zagraniczna, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 Przelew SWIFT

Jest to system zbliżony do SEPA, jednak obsługuje wszystkie waluty, a przelewy można zlecać pomiędzy dowolnymi bankami na świecie. Transakcje zlecone w systemie SWIFT realizowane są zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania dyspozycji.

Część instytucji bankowych oferuje formę przelewu natychmiastowego za pośrednictwem SWIFT, jednak chcąc skorzystać z takiej opcji, należy liczyć się z wysokimi kosztami dodatkowymi.

Co ciekawe, przy przelewach SWFIT istnieją do wyboru trzy opcje związane z podziałem kosztów, są to:

  • SHA – Każdy uczestnik transakcji płaci za siebie
  • OUR – Opłaty w całości pokrywa nadawca.
  • BEN – Opłaty w całości pokrywa odbiorca.

Przelew na telefon i Facebooka

Jest to forma przelewów, która umożliwia przekazywanie niewielkich kwot (do 50 zł) bez podawania numeru rachunku bankowego odbiorcy. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, wystarczy że podasz numer telefonu lub dane profilu na Facebooku osoby, której chcesz przekazać środki.

Bank samodzielnie skontaktuje się z odbiorcą w celu weryfikacji jego tożsamości i potwierdzenia nadania przelewu. Czas księgowania wynosi w tym przypadku zazwyczaj kilka godzin. Co ważne, nie wszystkie banki umożliwiają korzystanie z przelewów w takiej formie.

Przelew BLIK na telefon

Jest to stosunkowo nowa forma przelewów, aby z niej skorzystać, musisz posiadać aplikację mobilną w jednym z banków obsługujących przelewy BLIK. Przelewy realizowane są w formie ekspresowej, jednak ani nadawca, ani odbiorca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. W tym systemie środki przekazywane są na numer telefonu powiązany z numerem rachunku bankowego.

 

 

 

Dodaj komentarz