Pożyczka pod weksel- złem koniecznym czy dobrym rozwiązaniem?

Pożyczka pod weksel- złem koniecznym czy dobrym rozwiązaniem?

Pożyczka pod weksel- złem koniecznym czy dobrym rozwiązaniem?

Czym jest pożyczka pod weksel?

Pożyczka pod weksel ma charakter pożyczki prywatnej, w której zabezpieczeniem jest dokument, w którym pożyczkobiorca bezwarunkowo zobowiązuje się do spłaty wierzytelności na rzecz remitenta, czyli wierzyciela wekslowego, w określonym terminie i wysokości.

Sam weksel jest papierem wartościowym, który może mieć dwie różne formy. Ponieważ w zależności od wskazania osoby odpowiedzialnej za spłatę zobowiązania może mieć on postać weksla solo lub weksla trasowanego.

W przypadku weksla solo, osobą zobowiązaną do uregulowania należności jest sam wystawca weksla. Z kolei w przypadku weksla trasowanego, zobowiązana do spłaty zadłużenia jest osoba wskazana w dokumencie, która przyjęła trasat. W przypadku niewypłacalności trasata dług anektuje wystawca weksla, który staje się niejako dłużnikiem pobocznym.

Zasady wystawiania i funkcjonowania weksli reguluje tzw. prawo wekslowe. Jest to zbiór przepisów prawnych określających funkcjonowanie weksla jako papieru wartościowego, wydane przez Min. Sprawiedliwości, ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

Gdzie dostanę pożyczkę pod weksel?

Pożyczki pod weksel udzielane są z reguły przez prywatnych inwestorów, którzy ogłaszają się na platformach finansowych i portalach ogłoszeniowych. Zamiast zastanawiać się, gdzie dostanę pożyczkę pod weksel, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hasło “prywatne pożyczki pod weksel”. W wynikach wyszukiwania oprócz portali ogłoszeniowych i platform finansowych pojawią się także strony z forami pożyczek prywatnych i giełdami pożyczek prywatnych.

Gdzie dostanę pożyczkę pod weksel? Fora pożyczek prywatnych.

Fora pożyczek prywatnych są miejscem, gdzie ogłaszają się inwestorzy, którzy udzielają pożyczek. Ponadto na niektórych forach oprócz ogłoszeń inwestorów można zapoznać się z opiniami o pożyczkodawcach, co może znacząco pomóc w wyborze inwestora godnego zaufania.

Gdzie dostanę pożyczkę pod weksel? Jak działa giełda pożyczek prywatnych?

Giełda pożyczek prywatnych jest serwisem ogłoszeniowym, na którym ogłaszają się zarówno osoby poszukujące pożyczki, jak i pożyczkodawcy. Złożenie wniosku o pożyczkę jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Wystarczy wybrać pożyczkodawcę, doinformować się jakich dokumentów wymaga dany pożyczkodawca i czy pożyczka udzielana jest w gotówce, czy przelewem na konto bankowe. Następnie wystarczy złożyć wniosek do danego pożyczkodawcy. Jedyne opłaty, jakie wiążą się z samym portalem, dotyczą kosztów nadania ogłoszenia.

Czy warto korzystać z giełdy?

Bezsprzecznie giełda pożyczek prywatnych posiada wiele atutów. Do największych z pewnością należy skupienie wielu inwestorów w jednym miejscu. Niesie to ze sobą korzyść wynikającą z możliwości wyboru pożyczkodawcy, który proponuje najlepsze warunki pożyczki bądź wymaga minimum formalności. Ponadto giełda jako portal pożyczkowy umożliwia natychmiastowe złożenie wniosku o pożyczkę u wybranego pożyczkodawcy.

Pożyczka od osoby prywatnej- proces ubiegania się o pożyczkę

Poza giełdą pożyczek prywatnych, na której można złożyć bezpośrednio do inwestora wniosek o udzielenie pożyczki, proces wystąpienia o pożyczkę wygląda nieco inaczej. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj kontakt telefoniczny, gdzie w trakcie rozmowy można ustalić warunki, jakich wymaga inwestor celem udzielenia pożyczki. W następnym kroku umawiane jest już spotkanie, na którym zostaje zawarta pisemna umowa. Wielu inwestorów preferuje, by miejscem spotkania było miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy. Pozwala to bowiem pożyczkodawcy na osobiste zweryfikowanie miejsca stałego pobytu.

Pożyczka prywatna – na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Jednymi z najistotniejszych spraw, na które należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy pożyczki, są konsekwencje obowiązujące w przypadku nieterminowego regulowania pożyczki i ewentualne niekorzystne zapisy. Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza w przypadku umowy zabezpieczonej wekslem in blanco. Nigdy nie wolno podpisywać takiego weksla bez deklaracji wekslowej. Konsekwencją może być bowiem utrata olbrzymiej kwoty pieniędzy.

Zalety i wady pożyczki pod weksel

Pożyczki na weksel udzielane przez prywatnych inwestorów nie podlegają badaniu zdolności kredytowej. I weryfikacji potencjalnego pożyczkobiorcy w bazach typu BIK, BIG czy KRD. Często są one zatem przysłowiową “deską ratunku” dla osób, które nie mają szans z różnych powodów uzyskać pożyczki w banku lub innej instytucji finansowej. Stanowią też idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą, by pożyczka była widoczna w bazach kredytowych.

Pożyczki prywatne pod weksel nie wymagają też zbyt wielu formalności i dostarczania dokumentów. Ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że inwestorzy wymagają jakichkolwiek zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach. W wielu przypadkach jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty i deklaracja pożyczkodawcy na wekslu.

Podstawową wadą pożyczki pod weksel jest niebezpieczeństwo obdarzenia zaufaniem nierzetelnego inwestora, który wymagając podpisania weksla in blanco, będzie domagał się pokrycia przez pożyczkobiorcę kosztów związanych z dodatkowymi opłatami takimi jak prowizja za udzielenie pożyczki czy opłata rejestracyjna. A które nie będą uwzględnione we wcześniejszych ustaleniach. Dlatego zawsze warto dopilnować przed podpisaniem weksla, by została na nim umieszczona kwota do zapłaty.

Pożyczka pod weksel- ważne elementy weksla

Decydując się na prywatną pożyczkę pod weksel, należy zadbać, by widniały na nim takie składowe jak:

  • umieszczona na górze nazwa dokumentu.
  • Dane pożyczkodawcy i dane pożyczkobiorcy,
  • deklaracja terminowej spłaty osoby zaciągającej zobowiązanie, czyli trasata.
  • Termin i metoda spłaty zobowiązania.
  • Data i miejsce podpisania weksla oraz
  • data i miejsce spłaty zadłużenia
  • i czytelne podpisy stron transakcji.

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco. Jest on wystawiany w przypadku, gdy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą została zawarta inna umowa pożyczki stanowiąca deklarację wekslową. Weksel taki wystawiany jest z niepełnymi danymi. Z kolei umowa pożyczki określa wówczas warunki związane ze sposobem i terminem uzupełnienia weksla w pełne dane.

I właśnie weksel in blanco może być podstawą do nadużyć ze strony inwestora. Ponieważ zostaje on podpisany przez pożyczkobiorcę bez określonej wcześniej kwoty do spłaty.

Pożyczki na weksel – do jakiej kwoty

Przepisy prawne nie narzucają ani górnej, ani minimalnej kwoty pożyczki pod weksel. Wysokość pożyczki, jak i forma jej spłaty jest zatem kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Jedyne zapisy dotyczące tego typu pożyczek reguluje ustawa antylichwiarska, wprowadzona 20 lutego 2006 roku. Reguluje ona przede wszystkim maksymalną wysokość odsetek i opłat dodatkowych związanych z udzieleniem pożyczki. I wyraźnie wskazuje, że odsetki od zobowiązań nie mogą przekraczać czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Ponadto kolejne modyfikacje ustawy zabezpieczają pożyczkobiorcę przed nadmiernym naliczaniem kosztów pozaodsetkowych. Ponieważ ustawa reguluje wysokość powyższych kosztów, które nie mogą przekraczać 25% całkowitej kwoty udzielonej pożyczki.

Pożyczki pod weksel- krótkie podsumowanie

Pożyczki prywatne zabezpieczone wekslem nie zawsze należą do bezpiecznych. Pożyczkodawcy mogą bowiem zawrzeć w umowie wiele niekorzystnych zapisów. W związku z tym warto każdą taką umowę skonsultować przed podpisaniem z prawnikiem. Jednakże mają tę zaletę, że są dostępne nawet dla osób posiadających zajęcia komornicze. Ponieważ inwestorzy z reguły nie weryfikują baz BIK czy KRD, a jeśli nawet to często nie uzależniają decyzji o udzieleniu pożyczki od zapisów w powyższych bazach. Zdarza się, że udzielają wówczas pożyczek na nieco wyższy procent. Ponadto zaletą pożyczek prywatnych zabezpieczonych wekslem jest brak zapisów o takiej pożyczce w bazach kredytowych. Zatem nie obniżają one zdolności kredytowej klienta, w przypadku późniejszego wnioskowania o kredyt w banku. Zatem, czy warto korzystać z prywatnych pożyczek pod weksel?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Ponieważ wiele zależy od okoliczności starania się o pożyczkę i warunków samej umowy pożyczki. Przy wnioskowaniu o pożyczkę prywatną należy również zachować szczególną ostrożność, ponieważ tego typu pożyczki nie podlegają przepisom prawnym, które chronią pożyczkobiorcę w takim samym stopniu jak kredytobiorców czy klientów firm pożyczkowych.

Dodaj komentarz