Jak zalogować się do banku Pekao SA? Creditnow.pl

Jak zalogować się do banku Pekao SA?

Jak zalogować się do banku Pekao SA?

Nowa dyrektywa unijna PSD2 (Payment Service Direct 2) spowodowała liczne zmiany w bankowości elektroniczej głównie w postaci większego bezpieczeństwa dla klienta, wymusza ona stosowanie między innymi stosowanie dwuetapowej weryfikacji przy logowaniu do banku. Jak wygląda to w Pekao SA?

Nowe procedury logowania w Pekao24

Każdy Polski bank od 14 września bieżącego 2019 roku jest zobowiązany do dostosowania się do nowej dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Services Directive 2) wprowadzającą szereg wymogów dotyczących płatności, logowania oraz autoryzacji w bankach, w większości nowe usprawnienia dotyczą także klientów indywidualnych i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Jak zalogować się do banku Pekao SA krok po kroku?

Logowanie w Pekao jest proste i intuicyjne, poprawdzimy krok po kroku jak to wygląda.

 1. Wchodzimy na oficjalną stronę główną banku Pekao SA pod linkiem: https://pekao.com.pl a następnie rozwijamy listę pod górnym prawym przyciskiem „Zaloguj się” Jak zalogować się do banku Pekao SA?

Z menu wyboru możemy wybrać panel do jakiego chcemy się zalogować, dla klientów indywidualnych jest to Pekao24 Logowanie inne serwisu banku do jakich możemy się dostać to PekaoBiznes24, Pekao24Makler oraz CDM24.

2. Po wybraniu serwisu dla klientów indywidualnych zostaniemy przekierowani na stronę panelu online banku, tam wpisujemy swój numer klienta:Jak zalogować się do banku Pekao SA?

3. Następnie wpisujemy osobiste hasło do konta, pekao wykorzystuje system maskowania hasła dlatego też wpisujemy tylko wybrane znaki, zawsze są one losowo wybierane przez system:

Jak zalogować się do banku Pekao SA?

Należy pamiętać że bank nigdy nie wymaga podania całego hasła przy normalnym logowaniu, jeśli zauważymy że strona żąda od nas podania pełnego hasła nie wpisujemy nic i skontaktujmy się z infolinią banku.

PS2 czyli silne uwierzytelnianie w Pekao SA

Od dnia 14 września 2019 roku obowiązuje unijna dyrektowa PSD2 która wymusza na bankach szereg usprawnień bezpieczeństwa między innymi autoryzację dwuetapową, w banku Pekao wymagane jest uwierzytelnienie się w przypadku:

 • Przy pierwszym logowaniu lub gdy od ostatniego logowania minęło ponad 90 dni
 • Podczas sprawdzania historii konta za okres większy niż 90 dni wstecz
 • Gdy pobieramy trzeci i starsze wyciągi bankowe

Dokładne zmiany zostały także określone na stronie banku:

 • wprowadzenie silnego uwierzytelnienia Klienta przy zdalnym dostępie do rachunku w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • udostępnienie możliwości korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi zapytania o dostępność środków na rachunku, świadczonych przez dostawców tych usług.

Źródło: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/regulacje-ue/psd–klient-indywidualny.html

Czy zmiany logowania dotyczą także aplikacji mobilnej PeoPay?

Tak, unijna dyrektywa jasno wskazuje że bankowe aplikacje mobilne jak i serwisy internetowe online musza być dostosowane i zmodernizowane przez bank. Jako jedną z ważniejszych funkcji można powiedzieć że od 14 września, mobilne aplikacje banku mogą być wykorzystywane także jako zewnętrzne narzędzie autoryzacji, poprzez powiadomienie push i zatwierdzenie operacji w aplikacji mobilnej możemy autoryzować płatności internetowe, kartowe oraz operacyjne w banku.

Kilka wskazówek bezpieczeństwa dot. logowania w Pekao

 1. Zawsze logujmy się tylko i wyłącznie bezpośrednio na stronie bankowości internetowej banku Pekao SA.
 2. Nie wchodźmy do panelu logowania przez linki na innych stronach internetowych niż oficjalna bankowa.
 3. Login oraz hasło do konta powinniśmy zapamiętać lub przechowywać bez dostępu dla innych osób niepowołanych
 4. W razie zgubienia hasła skontaktujmy się z oficjalną infolinią banku, nie dopuścmy do zablokowania logowania do banku poprzez wpisywanie losowych haseł.
 5. Zawsze twórzmy hasła silne i trudne do złamania, używajmy znaków specjalnych oraz cyfr, unikajmy haseł które łatwo zgadnąć np 1234 czy też nasza data urodzenia.
 6. Nie ufamy podejrzanym SMS’om oraz mailom, w sprawie każdej podejrzaniej wiadomości jako phising skontaktujmy się z bankiem.
 7. Sprawdzamy zieloną kłódkę w przeglądarce, banki często używają certyfikatów EV sprawiających że poza kłódką mamy zielony pasek:Jak zalogować się do banku Pekao SA?
 8. Po zalogowaniu do swojego konta sprawdźmy datę ostatniego logowania, pozwoli nam to wykryć intruza na naszym koncie w porę.

 

 

Dodaj komentarz