Kto powiadamia bank o śmierci właściciela konta? Creditnow.pl

Kto powiadamia bank o śmierci właściciela konta?

Kto powiadamia bank o śmierci właściciela konta?

 

Skąd bank dowiaduje się o śmierci właściciela rachunku?

W dużej większości banków informacja o śmierci właściciela danego rachunku pochodzi bezpośrednio od rodziny, osoby upoważnionej do konta lub też rady prawnego obsługującego sprawy dotyczące testamentu rodziny, oczywiście bank może powiadomić dowolna osoba o zgonie właściciela rachunku, konto takie przeważnie jest natychmiastowo blokowane do czasu przedstawienia aktu zgonu lub też do czasu osobistego stawiennictwa właściciela (w przypadku pomyłki bank cofnie blokadę), warto również wspomnieć iż bank jako instytucja zaufania publicznego posiada dostęp do systemu PESEL w którym w każdym momencie może zweryfikować informację czy właściciel na pewno żyje, nawet w przypadku zamknięcia rachunku w banku z względu na brak bieżących operacji, pieniędzy na rachunku nie przepadają i nie przechodzą na własność banku a będą trzymane do momentu odnalezienia prawowitych spadkobierców.

Jednakże odnalezienie kont po zmarłym krewnym czy rodzinie jest dość trudne i czasochłonne, przewiduje się że na nieaktywnych kontach bankowych po zmarłych osobach spoczywa kilka miliardów złotych po które nikt się nie zgłasza. W obecnych czasach istnieje CIR (Centralna informacja o rachunkach) często wykorzystana przez komorników w systemie OGNIVO jako informacja o wszystkich posiadanych aktywnych rachunkach w Skokach i bankach, potencjalny spadkobierca dzięki temu może uzyskać informację o rachunkach zmarłej osoby, dyspozycję taką możemy złożyć w dowolnym banku jednak trzeba posiadać odpowiednią dokumentację z racji iż uzyskujemy informację o osobie trzeciej, pomocy może okazać się poza samym wnioskiem dokument potwierdzający iż jesteśmy spadkobiercami.

W przypadku aktywów pozostałych takich jak rachunki maklerskie, fundusze inwestycyjne czy emerytalne a także skrytki depozytowe uzyskanie informacji jest bardzo trudne, i z wnioskiem o uzyskanie informacji trzeba zwracać się osobno do każdej instytucji po koleji, przydatne w tym wypadku mogą być dokumenty trzymane w domu po zmarłej osobie takie jak umowy czy potwierdzenia depozytów.

Warto wspomnieć także o fakcie możliwości uzyskania pieniędzy z konta zmarłej osoby na pokrycie kosztów pogrzebu, osoba starająca się o zwrot nie musi być spadkobiercą zmarłego a nawet osobą spokrewnioną, wystarczy iż przedstawi w banku realne rachunki za pogrzeb które zapłacił, oczywiście na koncie zmarłej osoby musi być kwota pokrywająca wymienione faktury.

Upoważnienie do konta a śmierć właściciela konta

Zgodnie z obowiązującym prawem upoważnienie nawet notarialne wygasa wraz z śmiercią osoby je składającej, w takim wypadku nie mamy prawa wypłacić ani składać żadnych dyspozycji w banku na rachunku zmarłej osoby. Jednak w praktyce często do tego dochodzi i czasem nawet możemy nie wiedzieć o śmierci danej osoby w czasie podejmowania środków z rachunku, sprawa w tym temacie jest dość delikatna ponieważ zgodnie z prawem narażamy się jednak na zarzut kradzieży czy też wyłudzenia lecz często po prostu nie ma osoby która jest poszkodowana takim działaniem lub działamy w dobrej wierze i za wcześniejszą zgodą zmarłej osoby.

Reasumując, bank raczej nie będzie sprawdzał kiedy konkretnie nastąpił zgon właściciela rachunku o ile wcześniej konto nie zostanie na jego mocy zablokowane a do banku nie wpłyną roszczenia z strony rodziny czy też spadkobierców o możliwym naruszeniu przez nas prawa, każda sprawa co prawa jest rozpatrywana indywidualnie i należy mieć to na względzie że jednak za tego typu działania może nam grozić sankcja prawna.

Jak przebiega dziedziczenie pieniędzy z rachunku bankowego zmarłej osoby?

Złożona dyspozycja na wypadek śmierci

W każdym banku na wypadek własnej śmierci właściciel może złożyć odpowiednią dyspozycję do realizacji dla swojego rachunku, oszczędności oraz lokat zgodnie z art 56 ust 4 Prawa bankowego każdy posiadać rachunku może zlecić taką dyspozycję dla dowolnej osoby.

Warto wspomnieć iż taka dyspozycja nie dotyczy całości środków zgromadzonych na rachunku a tylko kwoty dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Obecnie jest to kwota przekraczająca ponad 65 000 PLN. Co równie ważne środki pochodzące z takiej dyspozycji nie wchodzą w skład spadku i nie podlegają dziedziczeniu na podstawie ustawy (tylko gdy zmarły nie został testamentu)

W sytuacji jednak

Pożyczka na rachunku a śmierć właściciela

 

Dodaj komentarz