Kiedy przedawniają się długi? Creditnow.pl

Kiedy przedawniają się długi?

Kiedy przedawniają się długi?

Większość osób borykająca się z zadłużeniami czy też spiralą zadłużenia zadaje sobie tytułowe pytanie, kiedy przedawniają się długi, praktycznie każde zadłużenie podlega przedawnieniu a jedynie czas oraz obowiązujące prawo jest jedyną zmienną w tym temacie.

Czym jest dokładnie przedawnienie długu?

Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami Kodeksu Cywilnego, pojęcie przedawnienia długów można definiować jako możliwość uchylenia się od koniecznosci spłaty danego zadłużenia, po określonym czasie od jego zawarcia. W praktyce oznacza to nadawanie terminów ważności danym długom, jednakże kiedy ten termin ustawowo mija zadłużenia nie znika lecz dłużnik (osoba zadłużona) nie ma prawnego obowiązku jego uregulowania wobec wierzyciela.

Po jakim czasie dokładnie przedawniają się długi?

Każdy rodzaj zadłużenia wobec podmiotu ma inny charakter i wymagalność prawną, w praktyce oznacza to różny termin przedawnienia wobec danych instytucji, dokładniej wygląda to tak:

 • Debet na rachunku bankowym – przedawnia się po 2 latach a termin jest liczony od daty w której należało uregulować dług, w przypadku umowy nieokreślonej czasem oznacza to datę pierwszego wezwania od banku do spłaty zadłużenia – dotyczy to wszystkich roszczeń z tytułu umowy rachunku bankowego
 • Roszczenie wymagane z tytuły umowy o dzieło/zlecenie – 2 lata
 • Zaległości powstałe w wyniku usług telekomunikacyjnych (abonament) – 2 lata
 • Wymagania z tytuły umowy sprzedaży lub dokonanej dostawy towarów i usług – 2 lata
 • Zadłużenie karty kredytowej – 3 lata
 • Umowa pożyczki/kredytu – 3 lata
 • Niezapłacony czynsz – 3 lata
 • Żądania z tytuły wykonywanej umowy o prace – 3 lata
 • Wszystkie zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (JDG) – 3 lata
 • Żądania z tytułu kaucji/zaliczki/przedpłaty – 3 lata
 • Przedawnienie dotyczące weksla in blanco – 3 lata
 • Roszczenia na mocy umowy ubezpieczeniowej – 3 lata
 • Wszelkie zadłużenia dotyczące mocy prawa (podatki i inne) – 5 lat przykładowo podatek VAT czy też dochodowy lub od czynności cywilnoprawnych
 • Długi dotyczące spraw spadkowych – 6 lat (tylko w przypadku bierności wierzycieli)
 • Pozostałe długi i roszczenia wynikające z prawomocnego wyroku sądu bądź innej instytucji powołanej do docelowej sprawy – 6 lat
 • Kredyt Hipoteczny – 6 lat dotyczy tylko odsetek z względu na zabezpieczenie nieruchomością oraz wysokie kwoty.

Wymieniliśmy tak na prawdę tylko dużą część lecz nie wszystkie sprawy dotyczące przedawnienia się, w wyniku niedawnych nowelizacji przepisów skrócono czas oczekiwania na przedawnienie z 10 do 6 lat.

Czy można przerwać bieg przedawnienie zadłużenia?

Wierzyciele mogą przerwać bieg przedawnienia na kilka sposobów, jednym z nich jest dobrowolne przyjęcie zadłużenia przez osobę która podlega rozszczeniom, dokładna nazwa tego typu działania to „dobrowolne poddanie się egzekucji” w przypadku podpisania takiego dokumentu w pełni świadomie przyznajemy się do długu, przerywamy bieg przedawnienia i poddajmy się karze zgodnie z umową zawartą z wierzycielem. Zobowiązania z tytułu dobrowolnego poddania się egzekucji przerywają całkowicie bieg przedawnienia długu.

Drugim sposobem wierzycieli na przerwanie biegu przedawnienia zadanej umowy jest podjęcie działania przez sąd, każdy wydany prawomocny wyrok przerywa bieg przedawnienia zadłużenia, często właśnie firmy pożyczkowe korzystają z tej furtki przerywając bieg i przedłużając go praktycznie w nieskończoność.

 

Czy przedawnienie długu oznacza lepsza historie kredytową?

Absolutnie nie, zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej przedawnienie długu nie oznacza jego spłaty czy też zaginięcia zmienia się po prostu wymaganie jego spłaty co do osoby która dany dług podjęła. Jedyną metodą na poprawienie historii kredytowej jest właśnie spłata długu czy też rozłożenie go na raty i negocjacja z wierzycielem w celu poprawy dokonanych wpisów w bazach.

Co z bazami typu BIK, ERIF i KRD po przedawnieniu długu?

Niezależnie od przedawnienia długu wierzyciel dalej może dokonać wpisu do każdej w wymienionych baz danych dotyczących naszej historii kredytowej, co ważne taki wpis nie ulega przedawnieniu do czasu jego wykreślenia przez wierzyciela co jest możliwe jedynie przy zamknięciu zobowiązania czyli spłacie całkowitej długu. Dopiero w takim momencie możemy się zwrócić do wierzyciela celem usunięcia niechcianego wpisu do bazy.

Z równie ważnych informacji należy powiedzieć że wierzyciel dokonujący wpisu do wymienionych baz musi podać datę powstania danej zaległości.

Kwota minimalna na podstawie której można się znaleźć w BIK, ERIF czy KRD to 200 zł w odniesieniu do długów osób fizycznych oraz 500 zł w firmach.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedawnienie_(prawo_cywilne)

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/365948/dlugi-sie-przedawniaja-ale-nie-znikaja

Dodaj komentarz