Kiedy firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę? Creditnow.pl

Kiedy firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę?

Kiedy firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie zawartej umowy pożyczkowej to dla firmy udzielającej zobowiązania ostateczność, a dla klienta poważny problem, kiedy dłużnik nie spłaca zobowiązania, nie odbiera telefonów czy też lekceważny wezwania do ugodowej spłaty firma może wypowiedziedzieć zawartą umowę. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach może się to stać i jakie mogą być tego konsekwencje dla kredytobiorcy.

Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy pożyczki?

Istnieją liczne podstawy prawne oraz umowne na których podstawie firma pożyczkowa może rozwiązać umowę kredytową z naszej winy, kilka z nich to:

  • niedotrzymanie warunków na podstawie których była udzielana pożyczka (liczne opóźnienia w spłacie, nie reagowanie na wezwania windykacyjne czy inne zapisy umowne)
  • przeznaczenie środków pochodzących z pożyczki celowej na inne cele niż określone w umowie (ten zapis jest rzadko stosowany i obowiązuje głównie w bankach lecz dalej on istnieje i należy zwrócić na niego uwagę jeśli zaciągamy zobowiązanie np. na remont domu i jest to pożyczka tylko i wyłącznie do tego celu, możemy zostać poproszeni o faktury, rozliczenia itp)
  • utratę zdolności kredytowej przez pożyczkobiorcę, skutkującej obniżeniem kwoty przyznanej pożyczki albo wypowiedzeniem umowy (ten zapis często dotyczy linii kredytowych w firmach pożyczkowych np. Euroloan)
  • celowe wprowadzenie w błąd kredytodawcy poprzez podanie fałszywych danych na temat swojej zdolności kredytowej, sytuacji prawnej czy też materialnej

Wypowiedziana umowa, co oznacza to dla pożyczkobiorcy?

Wypowiedzenie umowy pożyczki to zażądanie przez firmę pożyczką wcześniejszej spłaty pełnej należności niż określona w harmonogramie spłaty czy też umowy pożyczki. Natychmiastowa wymagalność jest spowodowana wyżej wymienionymi przyczynami. Pożyczkodawca musi spełnić warunek wypowiedzenia pożyczki i wyznaczyć termin zwrotu kwoty ustawowo ten termin nie może być mniejszy niż 30 dni (okres wypowiedzenia), Co ważne wypowiedzenie umowy pożyczki musi być pisemne nie może mieć formy ustnej czy mailowej.

Oczywiście wypowiedzenie umowy pożyczki oznacza przymus zwrotu pełnej kwoty wraz z odsetkami na konto pożyczkodawcy, w związku z rozwiązaniem umowy i dalszej współpracy z klientem jest on zobowiązany do zwrotu pieniędzy w 6 tygodni od daty otrzymania dokumentu lub w wyznaczonym terminie przez pożyczkodawcę (lecz nie mniejszym niż 30 dni). Dodatkowo dla pożyczkobiorcy kolejnym problemem może być wpis do bazy dłużników czy też uzupełnienie informacji o opóźnieniu w BIKu, może to utrudnić do czasu spłaty zadłużenia zaciągnięcie jakiejkolwiek następnej pożyczki.

Jak uniknąć wypowiedzenia umowy

Czym jest warunkowe wypowiedzenie pożyczki?

Warunkowe wypowiedzenie umowy pożyczki jest to ostatnia szansa dla dłużnika, ten typ wypowiedzenia umowy cechuje się wyznaczeniem terminu na spłatę przez dłużnika swojej zaległości, przykładowo przy takim wypowiedzeniu pojawia się zapis:

„Jeśli w ciągu 14 dni spłaci Pan/Pani kwotę zaległości niniejsze wypowiedzenie należy uznać za nieważne”

Pismo z takim zapisem należy traktować jako ostateczne wezwanie do zapłaty w szczególności wszystkich powstałych opóźnień w ratach które są wyznaczone na tego typu wezwaniu.

W ten sposób często osoby posiadające zaległości decydują się jednak na spłatę jej i kontynuacje umowy kredytowej, dzięki temu można uniknąć wielu nie potrzebnych problemów jak nakaz zapłaty czy też komornik w przypadku zrealizowania nakazu przez kredytodawcę.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej- czy można je cofnąć?

Firmy pożyczkowe wypowiadają umowy kredytowe w ostateczności, czasem jest jednak możliwość nawet po wypowiedzeniu umowy renegocjacji z danym pożyczkodawcą, w przypadku wyżej opisanego wypowiedzenia warunkowego jest to jasne jednakże jeśli otrzymaliśmy zwykłe wypowiedzenie umowy powinniśmy jak najszybciej spłacić ostatnią zaległość w ratach i skontaktować się z pożyczkodawcą celem zawarcia poruzumienia czy też rozłożenia na raty (ugoda)

Kiedy to klient może wypowiedzieć umowę pożyczkową?

Każdy klient ma możliwość rozwiązania umowy pożyczkowej na kilka sposobów, każdy z nich jest zdefiniowany w umowie którą zawarliśmy, jednocześnie prawnym jedynym sposobem wypowiedzenia umowy jest rozwiązanie jej w ciągu 14 dni od czasu jej zawarcia, prawo polskie gwarantuje możliwość rezygnacji z takiego zobowiązania i zobowiązuje nas do zwrotu kwoty w ciągu 30 dni od wysłania wypowiedzenia o ile mieścimy się w ustawowym czasie.

Drugim sposobem wypowiedzenia umowy jest rażące naruszenie jej przez pożyczkodawcę, niestety ten sposób można interpretować różnie i bardzo często takie sprawy trafiają od razu do sądu ponieważ pojawia się spór na linii pożyczkodawca a klient, rażącym naruszeniem może być przykładowo doliczanie kosztów których nie ma zdefiniowanych w podpisanej umowie.

Jest jeszcze trzeci sposób lecz dotyczy on tylko i wyłącznie pożyczek ratalnych, zgodnie z prawem art. 75a ust. 2 prawa bankowego, gdy kredyt jest udzielony na okres dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oznacz to że każde zobowiązanie zawarte na dłużej niż rok (np. pożyczka ratalna) możemy wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, po tym czasie musimy zwrócić pełną kwotę pożyczki na rachunek kredytodawcy.

 

Dodaj komentarz