Jakie informacje gromadzi BIK a jakie BIG Creditnow.pl

Jakie informacje gromadzi BIK a jakie BIG

Jakie informacje gromadzi BIK a jakie BIG

BIK kontra BIG – czym to się różni?

Zapewne wielokrotnie słyszałeś o rejestrach, które gromadzą informacje na temat historii zadłużenia poszczególnych osób. Ich mnogość i powszechnie stosowane, skrótowe nazewnictwo (np. BIK, BIG, KRD, KRZ) potrafią skutecznie zdezorientować i doprowadzić do problemów z rozróżnieniem tych specyficznych instytucji. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania wcześniej wspomnianych rejestrów, zdecydowanie ułatwi ci poruszanie się w skomplikowanym świecie pożyczek, kredytów bankowych i szeroko pojętych finansów. Największymi i najbardziej powszechnymi rejestrami w Polsce są BIK (Biuro Informacji Krajowej) i BIG (Biura Informacji Gospodarczej). To właśnie te rejestry weźmiemy pod lupę i na podstawie analizy porównawczej określimy, jakie są między nimi różnice, a jakie cechy wspólne. Należy pamiętać, że część firm pożyczkowych nie dokonuje weryfikacji potencjalnego klienta w bazie BIK czy BIG, a ranking takich przedsiębiorstw znajdziesz na naszej witrynie CreditNow.pl. Jednakże większość usługodawców, szczególnie tych oferujących pożyczki na wysokie kwoty, traktuje te rejestry jako podstawowe źródło wiedzy o potencjalnym pożyczkobiorcy. Właśnie dlatego, informacje zawarte w dalszej części artykułu mogą okazać się niezwykle przydatne, a nawet jeśli tak się nie stanie… od przybytku głowa nie boli!

Biuro Informacji Kredytowej – jakie informacje o nas gromadzi?

BIK jest instytucją państwową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Ten status upoważnia ją do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych klientów korzystających z usług instytucji finansowych. Oczywiście zakres zarządzania tymi informacjami ściśle określa ustawa, więc jeśli ktoś obawia się, że jego dane wrażliwe zostaną podane do publicznej wiadomości lub udostępnione, np. firmie odzieżowej w celach marketingowych, może spać spokojnie, ochronę w tym zakresie zapewnia nam tajemnica bankowa.

Biuro Informacji Kredytowej to największy polski rejestr, do którego zasobów sięga praktycznie każda instytucja bankowa i większość firm para bankowych. Informacje, które gromadzi ta instytucja, dotyczą przede wszystkim historii kredytowej danej osoby. Na historię kredytową składa się cały przebieg procesów spłaty, wszystkich zobowiązań finansowych, które do tej pory zaciągnęliśmy. Innymi słowy, jest to kompleksowy zbiór informacji dotyczący zobowiązań finansowych które posiadamy aktualnie, albo posiadaliśmy w przeszłości, z uwzględnieniem przestrzegania terminów płatności, a także zaległości w spłatach lub ich braku. Warto podkreślić, że zakup laptopa na raty w popularnej sieci sklepów ze sprzętem RTV i AGD, również będzie monitorowany przez BIK pod kątem terminowości spłaty tychże rat. Zazwyczaj to właśnie w taki sposób rozpoczyna się budowanie naszej historii kredytowej. Niejednokrotnie, potencjalny klient, dostając od przedstawiciela instytucji bankowej odmowę w sprawie udzielenia kredytu, ze względu na „zły BIK”, nie ma pojęcia z czego wynika negatywna ocena Biura Informacji Kredytowej i z góry zakłada, że rejestr posiada błędne dane. Dopiero po dłuższej analizie, przypomina sobie o niespłaconej na czas konsoli do gier czy telefonie komórkowym, którego zakupu dokonał tuż po przekroczeniu progu dorosłości. To oczywiście jedynie przykład, mający za zadanie uwypuklić jak ważnym czynnikiem jest terminowość przy spłacaniu wszelkich zobowiązań finansowych. Ciekawą kwestią jest okres przechowywania informacji przez BIK. Jeśli spłacimy zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, bez zaległości, będzie ono widoczne w bazie jedynie w okresie jego trwania, chyba że, wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie danych. W przypadku gdy zgoda nie została udzielona, nasz wzorowo spłacony kredyt nie będzie widoczny w przyszłości dla innych instytucji finansowych, co negatywnie wpływa na budowanie dobrej historii kredytowej. Zgodę tego typu możesz wyrazić przy podpisywaniu konkretnej umowy (np. o kredyt), jednakże wtedy będzie miała ona zastosowanie tylko w przypadku zobowiązania, którego umowa dotyczy. Istnieje również możliwość wyrażenia zgody kompleksowo, w stosunku do wszystkich dotyczących nas zobowiązań. W tym celu należy podjąć kontakt z centrum obsługi klienta BIK i wyrazić chęć na zgodę ogólną, dzięki temu historia naszych terminowych spłat będzie widoczna w rejestrze do 5 lat. Co w przypadku kiedy zobowiązanie nie zostało spłacone w ustalonym terminie? Biuro Informacji Kredytowej ma prawo przetwarzać twoje dane, a co za tym idzie, udzielać informacji na temat twoich zaległości innym instytucjom finansowym do 5 lat, bez twojej zgody.

Biuro Informacji Gospodarczej – czyli rejestry dłużników.

Użyta w nagłówku liczba mnoga może dezorientować. Z jednej strony „Biuro”, z drugiej zaś „rejestry”, z czego wynika ta rozbieżność? Otóż BIG’ow w Polsce, aktualnie jest, aż 5. Każda z tych instytucji działa samodzielnie i prowadzi rejestry wedle własnych, wewnętrznych kryteriów. Co ciekawe, między rejestrami BIG nie ma przepływu informacji, a ich działalność jest oparta na zasadzie konkurencji. Do rejestrów tego typu wpływają informację dotyczące przede wszystkim nierzetelnych dłużników. Czyli takich, którzy zalegają z płatnościami albo całkowicie zaprzestali spłaty swoich zobowiązań. Nie jest to jednak regułą, część BIG’ów gromadzi również informacje pozytywne dotyczące płatników, którzy swoje zobowiązania spłacają w sposób sumienny i terminowy. Biura Informacji Gospodarczej działają na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Są to więc podmioty prywatne, jednak ich działalność jest ściśle regulowana przez państwo. Za największą tego typu instytucje w Polsce, a jednocześnie najczęściej braną pod uwagę podczas weryfikacji pożyczkobiorcy przez podmioty udzielające pożyczek czy kredytów, jest Krajowy Rejestr Długów BIG, w skrócie KRD. Ważną kwestią jest świadomość czynników, które powodują, że dana osoba figuruje w KRD. Otóż do rejestru trafiają nie tylko osoby ze złą historią kredytową, wynikającą z nierzetelnej spłaty zobowiązań wobec banku czy podmiotów oferujących pożyczki krótkoterminowe (tzw. Chwilówki), ale również ci, którzy zalegają z płatnościami u innych podmiotów. Mogą to być nieopłacone rachunki za gaz, energię elektryczną, czy nawet abonament telefoniczny. Istnieją jednak warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby wierzyciel mógł umieścić dane konsumenta w KRD. Po pierwsze, zobowiązanie finansowe, które nie zostało przez płatnika uregulowane, musi wynosić co najmniej 200 złotych. Opóźnienie w płatności nie może być krótsze niż 60 dni i po trzecie dłużnik musi otrzymać wezwanie do zapłaty, wraz z informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze, minimum na 30 dni przed dokonaniem wpisu. Jakie kroki należy podjąć, aby wpis dotyczący naszej osoby zniknął z owianego złą sławą rejestru? Oczywiście, niezwłocznie spłacić nieuregulowane zobowiązania. Po uiszczeniu zaległych płatności wierzyciel samodzielnie powinien wystąpić do BIG’u z wnioskiem o aktualizacje informacji dotyczących naszych zobowiązań, ma na to 14 dni. Następnie przedstawiciel KRD w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, jest zobowiązany do wprowadzenia aktualizacji danych w rejestrze.

Wyciągnijmy wnioski!

Jeśli zestawimy ze sobą wszystkie informacje na temat BIK’u i BIG’ów z łatwością dostrzeżemy podstawowe różnice między tymi podmiotami. Przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją państwową, która gromadzi wszystkie dane dotyczące zobowiązań zaciągniętych w przedsiębiorstwach rynku finansowego w Polsce. Jak podaje oficjalna witryna bik.pl, ponad 90% danych figurujących w ich rejestrze ma charakter pozytywny. Można stwierdzić, że BIK to rejestr neutralny, stworzony z myślą o kompleksowym zestawieniu danych, dotyczących zobowiązań finansowych konsumentów. Sposób funkcjonowania, gromadzenia i administrowania danymi przez BIK ściśle określa Prawo bankowe.

Biura Informacji Gospodarczej to natomiast podmioty rynku prywatnego, jednakże regulowane i nadzorowane przez organy państwowe. Rejestry tego typu w głównej mierze mają za zadanie, gromadzenie danych dłużników niewywiązujących się ze swoich zobowiązań finansowych względem wszelkich podmiotów. Do bazy danych BIG’u trafi więc, zarówno płatnik nieprzestrzegający terminowości spłaty kredytu, jak i osoba zalegająca z płatnością alimentów czy rachunków za media.

Dodaj komentarz