Dlaczego pożyczkodawcy wymagają zaświadczenia o zarobkach? Creditnow.pl

Dlaczego pożyczkodawcy wymagają zaświadczenia o zarobkach?

Dlaczego pożyczkodawcy wymagają zaświadczenia o zarobkach?

W większości banków czy też instytucji pozabankowych przy zawieraniu umowy o kredyt lub pożyczkę możemy zostać poproszeni o dostarczenie aktualnego zaświadczenia o zarobkach pozyskanego od naszego pracodawcy. Dziś postaramy się wyjaśnić dlaczego firmy pożyczkowe właśnie wymagają tego dokumentu

Po co zaświadczenie o zarobkach?

Każdy produkt finansowy oferowany osobie indywudialnej wiąże się z ryzykiem dla pożyczkodawcy, z reguły nasze zobowiązania są w większości zawierane na kilka lub kilkanaście miesięcy czy nawet kilka lat, udzielając pożyczki instytucja finansowa musi mieć pewność że nasza sytuacja materialna nie ulegnie pogorszeniu w tym czasie a my podołamy z spłatą i wielkością zaciągniętego zobowiązania.

Na podstawie właśnie dokumentu zaświadczenia o zarobkach, firma czy też banku udzielająca kredytowania będzie w stanie precyzyjnie ocenić czy w czasie trwania umowy dotrzymamy zaciągniętego zobowiązania. Również im wyższa kwota miesięcznych wpływów tym więcej pieniędzy będziemy mogli pożyczyć

Czy zawsze zaświadczenie o zarobkach jest wymagane?

W dobie internetu i coraz to bardziej popularniejszych pożyczek on-line większość pozabankowych firm pożyczkowych odchodzi od wymagania poświadczenia o zarobkach od pracodawcy, część firm już teraz stosuje inne metody weryfikacji wpływów pensji na nasz rachunek bankowy, jedną z takich metod jest właśnie usługa kontomatik która pobiera do 12 miesięcy wstecz naszą historię rachunku bankowego z osobistego konta rozliczeniowego w banku, dzięki temu rozwiązaniu unikamy dostarczania zbędnych dokumentów do pożyczkodawcy a cały proces kredytowy przyspiesza.

Jak uzyskać zaświadczenie o zarobkach?

Pracodawca który nas zatrudnia jest zobligowany prawnie na przymus wydania takiego zaświadczenia zgodnie z  art 125 ust 1 pkt 2 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych tylko i wyłącznie gdy zaświadczenie wydawane jest dla organu państwowego (przykładowo ZUSu na druku ZUS RP-7) w innych wypadkach jak przykładowo zaciąganie pożyczki online wydanie takiego zaświadczenia jest dobrą wolą pracodawcy i należy o tym pamiętać. Treść takiego zaświadczenia wygląda mniej więcej tak:

  • dokładne dane zakładu pracy (z nazwą, adresem i danymi kontaktowymi),
  • dane pracownika takie jak Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania i PESEL
  • charakter wykonywanej pracy / stanowisko pracownika
  • rodzaj umowy o pracę zawartej z pracownikiem i czas jej obowiązywania,
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy.

Pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach – czy taka istnieje?

Mówiąc o pożyczce bez zaświadczenia o zarobkach należy wspomnieć o dwóch rodzajach weryfikacji naszych zarobków przez pożyczkodawców, jedną z nich jest już wspomniany kontomatik – system weryfikacji wpływów na nasz rachunek bankowy który w kilka minut pobiera historie naszego rachunku i zgodnie z algorytmami pożyczkodawcy ocenia naszą stałą miesięczną pensję oraz wydatki, działa on również jeśli mamy konto w stanie ujemnym czy też zerowym, poświadcza on także naszą tożsamość bez przelewania grosza na rachunek firmy pożyczkowej co znacznie upraszcza i ułatwia wniosek. Drugą zaś kategorią pożyczek bez zaświadczeń o zarobkach jest pożyczka na oświadczenie, często firmy pożyczkowe wymagają jedynie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej od osoby pożyczającej pieniądze że zarabia daną kwotę, niestety ta kategoria pożyczek ma także minusy, choćby kwotowe – przeważnie większość pożyczek na oświadczenie nie przekracza 5000 PLN.

Dodaj komentarz