Czym jest lokata strukturyzowana? Creditnow.pl

Czym jest lokata strukturyzowana?

Czym jest lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowana – co to takiego?

W czasie pandemii wielu z nas zastanawia się nad najlepszym sposobem ulokowania oszczędności. Część osób, posiadających większy kapitał, inwestuje w nieruchomości. Inni w obawie przed rosnącą inflacją stawiają na obce waluty, głównie dolary i euro. Jeszcze inni wybierają kruszce i posiadaną gotówkę zamieniają w złoto czy srebro. Ci najbardziej postępowi i skłonni do ryzyka wchodzą w świat kryptowalut i to właśnie w nim upatrują miejsca do lukratywnych inwestycji. Stosunkowo bezpieczną, a zarazem posiadającą potencjał zarobkowy alternatywą dla przytoczonych przykładów, jest lokata strukturyzowana. Jest to produkt opierający się na dwóch filarach, a właściwie instrumentach finansowych. Pierwszym z nich jest filar oszczędnościowy, nazywany również kapitałowym, który stanowi bezpieczną część lokaty i obejmuje ok. 70-90% (w zależności od oferty) całego kapitału początkowego. Te środki deponowane są w bezpiecznych produktach finansowych, takich jak obligacje państwowe, czy klasyczne lokaty bankowe. Głównym założeniem części oszczędnościowej tego produktu, jest zabezpieczenie kapitału przed spadkiem wartości lub jego całkowitą utratą. Objęcie znacznej części środków ochroną ze strony banku, daję nam gwarancję ich pełnego zwrotu w przypadku nietrafionej inwestycji czy gwałtownych zmian na rynku finansowym. Należy jednak pamiętać, że kwota ulokowana w części kapitałowej nie podlega waloryzacji. Oznacza to, że w przypadku, gdy pieniądze z lokaty strukturyzowanej zostaną nam wypłacone, np. po 5 latach od jej założenia, możemy być stratni przez wpływ inflacji, mimo że kwota, którą otrzymamy, będzie zgodna z wkładem początkowym. Drugim instrumentem finansowym składającym się na lokatę strukturyzowaną, jest filar inwestycyjny, czasami określany również, jako część opcyjna. To właśnie ten element jest kluczowy, gdyż stanowi główną różnicę między tradycyjną, a strukturyzowaną lokatą bankową. Środki zgromadzone w części opcyjnej, w założeniu mają służyć bardziej ryzykownym inwestycjom, na których klient może zarówno dużo zarobić, jak i sporo stracić. Właśnie, dlatego filar inwestycyjny obejmuje zazwyczaj ok. 10-30% całej kwoty zdeponowanej na lokacie. Jest ona przeznaczana głównie na wkład w fundusze inwestycyjne lub instrumenty finansowe oparte na akcjach, walutach czy indeksach giełdowych.

Jaki jest okres trwania lokaty strukturyzowanej?

Należy liczyć się z tym, że lokaty strukturyzowana są w założeniu długoterminowe. Wiąże się to oczywiście ze strukturą inwestycyjną, na której są oparte. Gdyby pieniądze zgromadzone na lokacie tego typu, można było wycofać w dowolnym momencie, banki nie czerpałyby z nich wymiernych korzyści. Dzięki temu, że środki zgromadzone na lokacie pozostają na niej przez dłuższy okres, instytucje finansowe mogą nimi stabilnie zarządzać w oparciu o wieloletnie prognozy. A co za tym idzie, szansa na zarobek z perspektywy klienta również jest wyższa. O jakim konkretnie okresie mowa? To oczywiście zależy od oferty danego banku, jednak zazwyczaj jest to ok. od 2 do 5 lat. Jeśli zdecydujemy się na przedwczesne zerwanie umowy, musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z kar umownych, które mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent wartości środków zgromadzonych na lokacie. Taka forma zabezpieczenia pozwala bankom na opracowanie skutecznej strategii inwestycyjnej.

Skąd się biorą zyski i straty?

W części bezpiecznej realny zysk jest zazwyczaj znikomy. Oczywiście, możemy trafić na okres gdzie np. roczne oprocentowanie obligacji skarbowych, jest wysokie i stabilne przez cały czas trwania lokaty i w ten sposób zarobić na środkach zgromadzonych w filarze oszczędnościowym, jednak takie sytuacje należą do rzadkości. W założeniu realne zyski mają płynąć z inwestycji poczynionych z pieniędzy ulokowanych na części opcyjnej. To, czy zarobimy, w głównej mierze zależy od wartości i sytuacji rynkowej aktywa bazowego, czyli instrumentu finansowego, w który zostały zainwestowane nasze środki. Jednym z najpopularniejszych rodzajów aktywa bazowego są kursy walut. Lokata strukturyzowana oparta na tym instrumencie funkcjonuje na zasadzie założenia, jakie odchylenia odnotuje dana waluta na przestrzeni czasu trwania lokaty. Można stwierdzić, że jest w tym nutka hazardu, bowiem cała inwestycja opiera się na spekulacji dotyczącej kursu waluty. Oczywiście, jest ona skonstruowana w oparciu o prognozy, wynikające z tego, jak wartość danej waluty kształtowała się w ostatnich latach. Nie zmienia to jednak faktu, że spadki i wzrosty w przypadku kursu walut są uzależnione od wielu czynników zewnętrznych, które są niezwykle trudne do przewidzenia (np. załamanie giełdy czy gospodarki, hiperinflacja). Sytuacją analogiczną, jest inwestycja w kruszce. Wiele banków oferuje lokaty strukturyzowane oparte na kursie złota. W tym przypadku również mamy do czynienia ze spekulacją, oczywiście znacznie mniej ryzykowną niż gra w ruletkę czy zakłady bukmacherskie, jednak w swoim założeniu zbliżoną. Oczywiście jednym z głównych czynników determinujących wielkość zysku lub straty, jest wysokość kwoty, którą zdeponujemy na lokacie strukturyzowanej. Im więcej zainwestujemy, tym więcej możemy zarobić, ale również stracić.

Czy lokata strukturyzowana to dobra forma inwestycji?

Na powyższe pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przedstawiciele banków, odpowiadający za zakładanie lokat, zapewne stwierdzą, że jest to najlepsza forma ulokowania kapitału. Z kolei maklerzy giełdowi prawdopodobnie staną w opozycji do takiego stanowiska, przekonując, że najskuteczniejszą formą inwestycji jest kupno pakietu akcji. Faktem jednak jest, że oferowane przez banki tradycyjne lokaty, aktualnie są tak nisko oprocentowane, że lokata strukturyzowana jest z pewnością ciekawą alternatywą, w dalszym ciągu opartą na stosunkowo niskim ryzyku inwestycyjnym. Inflacja jest coraz większa i nic nie wskazuje na to, aby przestała rosnąć, więc każda forma inwestycji jest na dzień dzisiejszy warta rozważenia. Najważniejsze, aby zawierać umowy, które są dla nas zrozumiałe, a przed ich podpisaniem przedstawić pracownikowi banku nasze oczekiwania i obawy związane z inwestycją. Pamiętaj, że lokaty strukturyzowane są oparte na wielu instrumentach finansowych i to ty, jako klient masz decydujący głos w kwestii wyboru produktu. Ponadto, warto zachować powściągliwość, jeśli chodzi o produkty, które są aktualnie „na topie”. W świecie finansów, tak jak w świecie ubrań, moda przemija szybko, a to wiąże się ze znacznym spadkiem wartości. Ostatnią i najważniejszą zasadą jest rozsądne rozporządzanie kapitałem. Posiadając np. 200 tysięcy złotych, nie inwestuj wszystkiego w lokatę strukturyzowaną obarczoną wysokim ryzykiem. Oczywiście, możesz mieć szczęście i po 4 latach osiągnąć zysk na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale analogicznie, możesz równowartość tej kwoty stracić. Dlatego nie inwestuj wszystkich posiadanych środków w jeden instrument finansowy, zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i wiedzą ekspertów. Jeśli natomiast chcesz zapoznać się z aktualnym rankingiem lokat firmowych, odwiedź naszą stronę creditnow.pl!

Dodaj komentarz